Paralelní diagnostika

M508_2Paralelní diagnostikou se rozumí měření elektrických a neelektrických veličin pomocí specializovaných měřidel bez nutnosti zásahu do systému,který je předmětem sledování.Není tedy nutné například rozpojovat elektrické konektory,palivová vedení,vzduchové hadice,podtlaková vedení atd. Měření těchto veličin tak není ovlivněno,a my můžeme sledovat skutečné hodnoty v reálném čase.

Měřením neelektrických veličin získám informace například o tlaku paliva,tlaku nasávaného vzduchu,kompresním poměru jednotlivých válců,velikosti podtlaku v soustavě ovládající např. turbodmychadlo,teplotě chladiva motoru,teplotě nasávaného vzduchu,a i teplota různých částí motoru mi může pomoci odhalit jinak špatně identifikovatelnou závadu.

Měřením elektrických veličin získám informace o průběhuusb_autoscope3_540 elektrického proudu ve sledovaném elektrickém obvodu.Dozvím se nejen velikost napětí a proudu,ale i tvar signálu procházejícího obvodem.To je velice důležité například při měřění signálu klikového a vačkového snímače,snímačů otáčení kol pro systém ABS,snímačů tlaku chladiva v systému klimatizace apod.Pro měření elektrického napětí a proudu používám  multimetr ,pro měření tvaru signálu je určen tzv.osciloskop.Disponuji osmikanálovým automobilovým osciloskopem Autoscope III,který je schopen měřit až osm různých elektrických obvodů.To umožňuje sledovat více signálů v jednom okamžiku a tím přesně zjistit chování jednotlivých komponent v závislosti na čase.Tím například odhalím špatnou tzv.synchronizaci klikového a vačkového hřídele.Lze tak s jistotou určit závadu na rozvodech motoru bez nutnosti jejich demontáže.

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.